🙏យើងខ្ញុំមានលក់ស៊ីមកាត និង ចុះឈ្មោះជូនអតិថិជនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗ *ដើម្បីទិញបានអតិថិជនត្រូវមាន៖ 👉 អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន Passport and Visa ឬ ឆាយា សំរាប់ព្រះសង្ឃរ ...សូមអគុណ!
* * *

2-Line លេខ ២ ប្រពន្ធ័

Smart+Cellcard
01
081 626686
099 626686
2 = 135$
Smart+Cellcard
02
087 828878
095 828878
2 = 168$
Smart+Cellcard
03
069 315556
011 315556
2 = 168$
Smart+Cellcard
04
087 856788
017 856788
2 = 99$
Smart+Cellcard
05
010 256778
012 256778
2 = 135$
Smart+Cellcard
06
010 333583
012 333583
2 = 255$
Smart+Cellcard
07
010 338387
012 338387
2 = 135$
Smart+Cellcard
08
015 366868
089 366868
2 = 299$
Smart+Cellcard
09
010 399898
011 399898
2 = 160$
Smart+Cellcard
10
098 822889
011 822889
2 = 168$
Smart+Cellcard
11
010 669667
017 669667
2 = 168$
Smart+Cellcard
12
081 899968
011 899968
2 = 188$
Smart+Cellcard
13
010 320007
017 320007
2 = 178$

Comments

 1. ចង់លក់លេខ២ប្រព័ន្ធ 070789987
  0766789987

  ReplyDelete
  Replies
  1. សូមបងជួយដាក់តំលៃអោយផង

   Delete

Post a Comment

Telegram

Popular posts from this blog

Smart 010 លេខស្អាតៗ​ ថ្មីៗ

Smart 19$

Smart លេខពិសេស